Operation

I operationen gennemfører vi mange former for undersøgelser, kirurgi og behandling, f.eks.

Kastration, sterilisation, tumoroperationer og meget mere. Det er også i operationen vi udfører
ørerensning, tandrensning, spaltning af bylder, kikkertundersøgelser og alt hvad der ellers kræver
bedøvelse eller narkose.

Under alle narkoser bliver dyret nøje overvåget af vores veterinærsygeplejersker, som også har moderne overvågningsudstyr til rådighed. Her måles EKG, blodtryk, iltmætning i blodet, CO2 i udåndingsluft, temperatur, vejrtrækningsfrekvens og puls.

Vi anbefaler, at de fleste dyr før narkose, får foretaget en screeningsblodprøve, så narkosen kan blive så sikker som muligt.